Welcome To Kble

02 349 7677 - 78 sales@apssystem.co.th

ขั้นตอนง่ายๆ ในการติดตั้งกล้องดูผ่านมือถือ
ในเทคโนโลยี P2P การติดตั้งกล้องผ่านมือถือทำได้ง่ายดาย ตามขั้นตอนดังนี้

รุ่น AP-008

 • เสียบสายแลนระหว่างกล้องกับ wifi router
 • Download App บนมือถือของคุณ
 • เข้า App store หรือ Play Store เลือก app ชื่อ apcamera
 • เปิด APP ค้นหากล้อง ด้วยคำสั่ง LAN search
 • เลือกกล้องที่คุณต้องการติดตั้ง
 • เลือก Wifi โดยเข้าเมนู wifi setting
 • ค้นหา wifi ที่คุณต้องการ
 • คุณสามารถดูกล้องผ่านมือถือของคุณได้แล้ว

รุ่น KB-008

 • เสียบสายแลนระหว่างกล้องกับ wifi router
 • Download App บนมือถือของคุณ
 • เข้า App store หรือ Play Store เลือก app ชื่อ mipc
 • เปิด app mipc แล้ว เลือก add device หลังจากนั้น ทำการ Scan QR Code
 • เลือก Wifi ที่คุณต้องการ
 • คุณสามารถดูกล้องผ่านมือถือของคุณได้แล้ว