Welcome To Kble

02 349 7677 - 78 sales@apssystem.co.th
officesolution
  • ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย
  • ดูภาพผ่านเครือข่ายผ่าน Wifi หรือ 3G ได้ทั้งจากสมาร์ทโฟน, แท๊บเล็ต, คอมพิวเตอร์
  • สามารถวิวภาพได้ ขึ้นลงซ้ายขวา
  • ดูภาพได้ทั้งกลางวัน กลางคืน ด้วยไฟอินฟาเรด
  • มีฟังก์ชั่นตรวจจับความเคลื่อนไหว
  • สามารถสื่อสารเสียงได้เหมือนการใช้งานอินเตอร์คอม