Welcome To Kble

02 349 7677 - 78 sales@apssystem.co.th
officesolution
 • ตรวจสอบมิจฉาชีพ
 • ตรวจสอบพนักงานมาทำงานสาย, พักก่อน, กลับก่อนหรือเปล่า
 • ตรวจสอบว่ามีการทำงานผิดประเภท ผิดกฎบริษัท หรือผิดกฏหมายหรือไม่
 • ตรวจสอบการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่เกียวกับงานหรือไม่
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ทำระบบ video conference
shopsolution
 • ตรวจสอบและป้องกันการโจรกรรม
 • ป้องกันการทุจริตของพนักงาน
 • หากมีการใช้บัตรเครดิตปลอม การทอนเงิน ขาดเกิน สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
 • ตรวจสอบพนักงานมาทำงานสาย, พักก่อน, กลับก่อนหรือเปล่า
 • ป้องกันมิจฉาชีพ ในรูปแบบ การข่มขู่ การรีดไถ
 • ธุรกิจร้านอาหาร อาจเปิดภาพจากกล้องให้ลูกค้าดูในครัว เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความสะอาด
solution
 • ความสุขที่คุณพ่อคุณแม่ สามารถดูลูกได้ตลอดเวลาที่คิดถึง ไม่ว่าอยู่ทีไหน
 • ป้องกันเหตุ ที่อาจเกิดจากพี่เลี้ยงเด็ก ด้วยการดูภาพย้อนหลัง
 • ปู่ย่าตายาย ญาตๆ อาจไม่จำเป็นต้องเดินทางบ่อยๆ เพื่อมาพบหลาน
 • คุณพ่อคุณแม่อาจไม่ต้องคอยเฝ้าเวลานอน สามารถทำธุระอื่นได้
 • ในชั้วเสี้ยววินาทีในบ้าน อาจหลุดสายตาพ่อแม่ เช่น พี่แกล้งน้อง น้องตีพี่ เราสามารถย้อนดูภาพ เพื่อป้องกันภายหลัง
 • ตรวจเช็คว่า สัตว์เลี้ยงของคุณมีพฤติกรรมอย่างไร ขณะคุณไม่อยู่บ้าน